Faksimile 0625 | Seite 617
Grämpel grämpeln Grämpeler
Grämpel, m., –s; uv.:
(mundartl.) Trödel, Kram (s. d. und Krämpel, auch Gräbel).
~n, intr. (haben) und tr.:
trödeln, krämern, hökern, Kleinhandel treiben.
~er, m., –s; uv.:
Krämer, Höker etc. Gotthelf G. 58; 193; Einen Grempler oder Dockenkaufer. Steinhowel (1555) Äs. 3b, und s. Schm. 2, 110; Stalder 1, 470; Benecke 1, 569b.