Faksimile 0076 | Seite 68
Baffen
Báffen etc.:
s. Baff, Anm.